L’start-up vinculada a la Universitat d’Arquitectura de Lisboa ha dissenyat un procediment que analitza ininterrompudament els contenidors, mesura el volum dels residus i els classifica sense haver de tenir inspectors